Gyckel Axel Ludvigsson

Namn: Axel Ludvigsson

Ålder: 23

Post: Gyckelansvarig

Hemhemma: Borensberg

Gillar: Att sova

Ogillar: Att vakna

En sak som du inte kan leva utan: Internet