Kassör Daniel Skoglund

Namn: Daniel Skoglund

Ålder: 26

Post: Kassör

Hemhemma: Norrköping

Gillar: Kreativ och dynamisk musik

Ogillar: Stekos vid matlagning

En sak som du inte kan leva utan: Min Elgitarr