Fest & sittning Elin Nyström

Namn: Elin Nyström

Ålder: 23

Post: Fest och sittning

Hemhemma: Boden

Gillar: Oatly iKaffe

Ogillar: Spackel

En sak som du inte kan leva utan: Min kalender

Mail: event@fest-n.se