Företagsansvarig Gabriel Tholander

Namn: Gabriel Tholander

Ålder: 21

Post: Företagsansvarig

Hemhemma: Norrköping

Gillar: Nokia 3310

Ogillar: När med-festerister spenderar mina sponspengar

En sak som du inte kan leva utan: Makaroner och köttbullar

Kontakt: spons@fest-n.se