Företagsansvarig Hanna Svensson

Namn: Hanna Svensson

Ålder: 24

Post: Företagsansvarig

Hemhemma: Linköping

Gillar: Sova på pendeln

Ogillar: Tejp

En sak som du inte kan leva utan: Fika

Kontakt: spons@fest-n.se